OCHRANNÉ SYSTÉMY PROTI HOLUBŮM

ANTIGRAFITOVÝ PROGRAM

SERVIS FASÁD A POVRCHŮ

dodávka a instalace domovních výplní, oken, dveří a zimních zahrad

• velkoobchodní / maloobchodní prodej materiálů
• výhodné slevy pro smluvní odběratele

ochrana budov proti ptactvu - holubům

• instalace zábran proti holubům

• hrotové systémy DEPIGEONAL, ECOPIC
• mechanické systémy ochrany CABLE-BIRD, BIRD WIRE, BIRD-OUT
• sítě PE, silon, nerez
• elektrický systém ochrany

ANTIGRAFITOVÝ PROGRAM

• odstraňování graffiti z fasád, kamene, betonu, keramiky
• preventivní antigrafitové nátěry – systém GRS, MP2 – ULTIMA II

SERVIS FASÁD A POVRCHŮ

• čištění průmyslových podlah
• odstraňování nátěrů a laků
• čištění povrchů od hub, plísní, lyšejníků, mechů
• preventivní nátěry
• hydrofobní nátěry
• čištění vysokotlakými stroji KARCHER

REFERENCE