PROFIL FIRMY

Ochranné systémy proti hnízdění holubů prodáváme a aplikujeme od roku 1991. Hrotové systémy ECOPIC a DEPIGEONAL uvedený problém řeší optimálně jak z hlediska funkčního a estetického, tak i z hlediska finančního.

Za hrotový systém DEPIGEONAL jsme obdrželi ocenění Velkou cenou FORARCH92. 

Velmi účinné je také použití síťového systému, sestávajícího z nerezových nosných prvků (lanka, očka, napínací šrouby…) a PE, resp.silonových sítí odolávajících UV záření. Tento systém se používá k zasíťování balkonů, reliéfů, světlíků či celých částí fasád. Speciální ocelové nerezové sítě dodáváme jako ochranu kostelních oken.

Další vývoj v oblasti ochrany fasád proti holubům dal vzniknout dalším systémům drátěným (CABLE BIRD), strunovým (BIRD WIRE) a elektrickému systému BIRD OUT, který funguje na základě principu elektrického ohradníku. Tento systém je považován pro svou diskrétnost za nejestetičtější systém ochrany proti holubům.

Jsme výhradními dovozci sítí a systémů DEPIGEONAL/ECOPIC, BIRD OUT, CABLE BIRD, BIRD WIRE pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Dále nabízíme rychlé a levné řešení jednoho celospolečenského problému – problému graffiti. Na tento obor se specializujeme od roku 1994, kdy jsme opět obdrželi za antigrafitový nátěr ULTIMA Velkou cenu FORARCH94.

Rozšířením nabídky dnes můžeme navrhnout zákazníkovi optimální antigrafitovou ochranu pro jakýkoli povrch. Kromě prevence, resp. ochrany povrchů nabízíme i možnost vyčištění sprejů z předem neošetřených povrchů. Odstraňování graffiti realizujeme ekologickými rozpouštědly.

Nabízíme také další speciální nátěry, např. nátěry odstraňující houby, mechy a lišejníky, hydrofobní nátěry, odstraňovače atmosférických nečistot, odstraňovače fasádních barev…..

Jsme výhradními dovozci systému MP2-ULTIMA II  pro Českou republiku a Slovenskou republiku.

Svou činnost nezaměřujeme pouze na prodej a aplikaci, ale i na účast na veletrzích, výstavách a seminářích. Velkou pozornost věnujeme i zaškolování technických pracovníků našich stálých odběratelů, u kterých klademe velký důraz na dodržování technologické kázně. Čištění fasád provádíme výkonnými stroji FRANK a KARCHER.

Od r. 1999 naše firma provádí také dodávky a instalace domovních výplní – okna, dveře, zimní zahrady v materiálu plast, hliník, dřevo.