bird-spikes

Systémy ochrany fasád
pROTI holubŮM

Principem systémů ochrany proti holubům je zamezit usednutí, resp. vlétnutí zvířete do prostoru, který chceme ochránit.

Usednutí holubů na plošné prvky (římsy, okraje střech, okapy..) brání hrotové, drátěné nebo strunové systémy. Materiály těchto systémů zabezpečují jejich funkčnost na velmi dlouhou dobu. Jedná se o nerezové komponenty a UV odolný polykarbonát. Polykarbonátové komponenty se přilepují k podkladu neutrálním silikonovým tmelem.

Plošnou ochranu proti vniknutí holubů zabezpečují síťové systémy. Po okraji prostoru, který je potřeby ochránit se připevní očka, kterými se protáhne lanko. Do takto vytvořeného pružného rámu se za krajní vlákna připevní síť, která prostor uzavře. Všechny kovové materiály jsou z kvalitní nerezové oceli. Materiál sítí je polyetylen, silon, nebo nerezová ocel. Pletené sítě jsou doplněny účinnou UV ochranou.

Mechanické hrotové systémy DEPIGEONAL a ECOPIC patří mezi nejpoužívanější prostředky ochran proti
holubům.
Principem obou systémů je vykrytí konkrétního prvku (římsy, okraje střechy, okapu…) nerezovými hroty,
vetknutými do pásků z polykarbonátu s velmi silou UV ochranou. Pásky se přilepí k podkladu neutrálním
silikonovým tmelem se zvýšenou přilnavostí.
Tento tmel je odolný vůči UV záření a nereaguje s podkladem, ať již se jedná o omítku, pozink, měď, dřevo
nebo plast.

Systém DEPIGEONAL byl na veletrhu FORARCH92 oceněn Velkou cenou.

Systém BIRD-OUT je systém elektrický, který funguje na principu elektrického ohradníku.
Při pokusu o dosednutí dostane holub mírný elektrický puls, který ho od jeho záměru odradí ale zvířeti
neublíží.
Technicky se jedná o nalepení polykarbonátových distančníků, do kterých se vetknou navzájem propojené
nerezové vodivé dráty o průměru 0,6mm. Následně se systém se napojí na elektrický pulzní generátor do
běžné zásuvky,

Drátěný systém CABLE BIRD je velmi šetrný ke zvířeti. Systém je také velmi diskrétní a je proto vhodný pro
použití v průchodech a na prvcích v nižších podlažích.
Mechanický systém CABLE BIRD je možné použít z hlediska bezpečnosti i tam, kde je hrozí bezprostřední
kontakt systému s člověkem, tj. zábradlí balkonů, teras a okenních parapetů.
Principem systému jsou patky z polykarbonátu odolnému UV záření. V nich jsou vetknuté ocelové nerezové
držáky nesoucí průběžné ocelové nerez spojky.

Systém BIRD WIRE je mechanický strunový systém spočívající ve vodorovném natažení slabé nerezové struny mezi nerezové distančníky vysoké cca. 11 cm. Uchycení mezi distančním je pružné použitím nerezové pružinky.  Použití na římsy a parapety, okapy a další.

Síťovým systémem je možné plošně zamezit ptákům ve vlétnutí na balkony, do světlíků a dvorů.
Dají se jím ochránit i velké části fasád se všemi nikami a ozdobami, jako jsou štuky, plastiky a sochy.
Systém funguje za principu vytvoření pružného rámu, vytvořeného po obvodu uzavíraného prostoru
nerezovými ocelovými očky, kterými se protáhne nerezové ocelové lanko vypnuté napínákem. Do tohoto
rámu se za krajní vlákna připne vlastní síť.
Materiál sítí je rozličný (PE, silon, nerez ocel…). Volba materiálu sí závisí na charakteru místa instalace. Do
světlíků, dvorů a na balkony je velmi vhodná PE síť v barvě „kámen“ nebo černé. Na zakrytí štuků, plastik,
soch je vhodná transparentní síť ze silonu. Pro uzavření velmi ohrožených míst, jako jsou věžičky kostelů je
vhodná síť z nerezové oceli o průměru drátu cca. 0,6mm.
Oka jednotlivých sítí jsou od 1,9 x 1,9 do 5 x 5 mm, tloušťka vlákna od 0,4 do 1 mm.

Veškeré materiály uvedených systémů odolávají UV záření a vlivům povětrnosti v případě použitých polykarbonátů u hrotových systému, tak i sítí. Veškeré ocelové komponenty jsou z kvalitní nerezové oceli. Z tohoto důvodu poskytuje výrobce na všechny systémy garanci 10 let.
Systémy jsou schválený k použití v Evropské unii.
Bližší informace o použití jednotlivých systémů najdete v technických listech.