Antigrafitové nátěry

Problematika ochrany fasád a povrchů všeobecně je velmi složitá. Každý povrch pozaduje z titulu svého charakteru jiný ochranný nátěr.
Výběr konkrétního nátěru závisí na nasákavosti, hrubosti, tvrdosti, vzhledu, propustnosti vodních par atd.
V principu dělíme nátěry na nátěrěy měkké (systém GRS) a nátěry tvrdé (systém ULTIMA).

systém GRS

Nátěry GRS pracují na bázi mikrovosků. Jsou velmi diskrétní a nezvyšují difuzní odpor podkladu. Princip těchto nátěrů spočívá v tom, že při pomalování fasády sprejem, se základní voskový nátěr nahřeje horkou tlakovou vodou a sejme se z povrchu i se sprejovým výtvorem. Nevýhodou tohoto druhu nátěru je fakt, že se následně musí základní nátěr obnovit.

 

systém ULTIMA

Nátěry systému ULTIMA jsou tzv. nátěry tvrdé. Tyto nátěry jsou vyrobeny na bázi dvousložkové směsi na bázi pryskyřic (ULTIMA I), na bázi vodní disperze (ULTIMA II), resp. na bázi vodní emulze (ULTIMA III).
Výhodou systému ULTIMA je fakt, že sprejové čmárance se smyjí z povrchu rozpouštědlem a základní nátěr zůstane neporušen.
Nemusí se tady obnovovat.